Waar licht is, is donker, het onlicht.

 

Hilde ziet van kinds af aan wezens uit het donker. Astrale plekken, entiteiten, overledenen die zijn blijven hangen, lage trillingsfrequenties die al eeuwenlang overgedragen worden van generatie op generatie, energieën die in de tijd zijn stil blijven staan, zielsdelen die zich verstopt hebben, karmische verstrikkingen, sferen die niet prettig voelen, leylijnen die verstoord zijn, agressieve energieën, nachtmerrie verschrikkingen, vloeken, spoken en ander gespuis. Er wordt altijd wat lacherig gedaan bij lage frequenties. Maar je zult er maar last van hebben.

 

Er zijn nogal wat symptomen die duiden op last van 'het donker'

Weinig energie, moeite met ontspannen en uiteindelijk moeite met inspannen, het gevoel alsof je met je voeten door de stroop loopt, niet vooruit komen, tijdelijk vooruit komen en toch weer terugvallen, je leven niet echt op kunnen bouwen, wel voelen dat je ziel vooruit wil maar geen stappen kunnen zetten, moe wakker worden en onrustig slapen, besluiteloosheid, niet kunnen manifesteren, wel verlangen, maar het niet kunnen voelen en het al helemaal niet kunnen manifesteren, niet kunnen afsluiten, zoeken maar niet kunnen vinden, het gevoel van gemis, onverklaarbare angsten en zo kan ze nog even doorgaan.

 

Bovenstaande klinkt nogal hocus pocus, maar Hilde kijkt er met een nuchter oog naar. We leven in de dualiteit; daar waar licht is, is donker. Heb je er last van? Doe er wat aan! Natuurlijk voel je weerstand om een stap te zetten, maar bij Hilde ben je op het juiste, veilige, adres.

 

Wat is er mogelijk?

 

- Terughalen van Zielsdelen (soulretrieval)

- Kantelen familie en karmische vloeken

- Doorsnijden karmische huwelijksverbindingen

- Channeling overledenen (reading)

- Verwijderen en inzicht geven over entiteiten en ander gespuis

- Uitzuiveren sferen, gebouwen, huizen, kamers en gebieden.

- Uitzuivering op afstand en op locatie (op locatie wordt reistijd en kilometervergoeding doorberekend)

 

Dingen die mogelijk niet meer relevant zijn of geen nut meer hebben in je leven en dus kunnen worden opgeruimd en uitgezuiverd (met als doel je frequentie te verhogen):

- Contracten door de eeuwen en dimenties heen

- Overeenkomsten, verbintenissen en pacten door de eeuwen en dimenties heen

- Geloften, eden, beloften en Karmische huwelijken door de tijd heen

- Shocks en trauma’s - indien niet weg te krijgen met power extraction wordt er verwezen naar een holistische EMDR of brainspotting sessie.

- Denkpatronen, overtuigingen, ideeën, geloofssystemen, wereldbeelden door de tijd heen. Indien niet weg te krijgen met power extraction wordt er verwezen naar een emotiecoaching sessie

- Openen portals en losmaken groepen zielen

- Destructieve emotionele patronen zoals angst, haat, schuld en boosheid patronen, Afkeer en vijanddenken in combinatie met emotiecoaching.

- Loslaten bepaalde gehechtheden

- Loslaten karmische belasting en Lasten van vorige generaties eventueel in combinatie met een systeemopstelling op de oorsprong

- Inwijdingen en sacramenten

- Vervloekingen, verwensingen, verdoemenissen en bannen

- Energetische blokkades in combinatie met healing

- Belemmeringen, afschermingen, afsluitingen, pantsers in combinatie met emotiecoaching, holistische EMDR en brainspotting

- Mentale programma’s, manipulaties, hersenspoelingen, misleidende informatie en coderingen

- Bezetenheid door niet-eigen energieën

- Aanhechtingen

- Energieën van andere wezens die actief met ons verbonden zijn (bijvoorbeeld doordat ze aan ons denken of over ons spreken)

- Projecties van andere mensen (d.w.z. hun ideeën over ons) in combinatie met emotiecoaching

- Astrale constructies (energieën die met bepaalde instructies zijn geprogrammeerd)

- Astrale spijkers, schroeven, kettingen en boeien

- Hologrammen en energetische verdraaiingen

- Energetische vampiers

- Fysieke of energetische implantaten (microchips, zenders, schakelaars, timers, Nanobots etc.) - - Verstrikkingen, patronen, beperkingen en blokkades

- Ziekten en leed voorouders in combinatie met een systeemopstelling op de oorsprong

- cel reiniging